Duo, (ital., fra lat. duo 'to'), et musikstykke for to instrumenter, fx to violiner, to fløjter, obo og fagot, violin og klaver eller andre kombinationer. Se også duet.