Dummy, (eng., af dumb 'stum, tavs', bruges om forskellige størrelser, der er en foreløbig erstatning for noget andet), i bridgespillet eng. betegnelse for blind makker. Double dummy bruges på dansk om det at løse bridgeopgaver med oversigt over samtlige 52 kort, mens single dummy betegner, at man kun ser sine egne og den blinde makkers i alt 26 kort.