Dug, vanddråber, afsat på græs, blade, grene o.l. ved fortætning af luftens vanddamp. Om natten sker der en afkøling pga. jordens varmeudstråling, og hvis de faste genstande afkøles til under luftens dugpunkt, dannes der dug i kontakten med luften. Samme fænomen gør sig gældende ved kontakt mellem fx koldt vinduesglas og fugtig indeluft.