Ductus, (lat., af ducere føre, lede), inden for anatomi ledning; kanal; gang (især en kirtels udførselsgang).