Duck, (eng. duck and), inden for militær et landgangsfartøj, som kan bevæge sig både til vands og til lands.