Duble, (af fr. doublé, af doubler fordoble), uædelt metal overtrukket med et tyndt lag sølv el. guld.