Dualsystem, (af lat. dual + gr. system), totalssystem; talsystem, der kun arbejder med de to cifre 1 og 0 (fx i edb).