Drude, (ty. Drude), ifølge folketroen heks eller mare, overnaturligt væsen, som skader både folk og fæ og især plager de sovende. Efter tysk kaldes et pentagram undertiden for drudefod, idet dette stjerneformede, magiske tegn opfattedes som et aftryk eller billede af drudernes svanefod. I dansk folketradition kaldes det også gåsefod og i svensk for ellafot.