Drover, (eng., af drove drift kvæg, flok), australsk kvægdriver.