Drosometer, (af gr. drosos dug + -meter), instrument til måling af dugmængder.