Droppe, (af eng. drop lade falde, tabe, opgive), lade falde; opgive; ikke gøre mere ved.