Droits voisins, (fr. 'beslægtede rettigheder'), rettigheder, som er beslægtet med de egentlige ophavsrettigheder, se naborettigheder.