Droit public européen, (fr. 'europæisk offentlig ret'), postulat om, at traktatbestemmelser med indhold af fælleseuropæisk interesse skal binde også de europæiske stater, som ikke er part i aftalen. Droit public européen, som siden 1815 er påberåbt flere gange i traktater, fx i Pariserfredstraktaten 1856, er snarere begrundet i magtpolitiske forhold end i folkeretten. Noget andet er, at traktatbestemmelser, som er en skriftlig nedfældelse af almindeligt gældende folkeretlig sædvaneret, også gælder for stater, som ikke er part i aftalen.