Droit moral, (fr. 'moralsk ret'), visse af de beføjelser, der tilkommer skaberen af et litterært eller andet kunstnerisk værk. Droit moral omfatter navnlig le droit à la paternité, dvs. retten til at blive navngivet ved værkets brug, og le droit au respect, dvs. retten til at forhindre krænkende ændringer af værket, se ideel ret.