Droit dépave, droit d'épave(fr.), forstrandsret; ret til at konfiskere opdrevet vraggods.