En drivbænk er en lav, glasdækket kasse, hvori jorden opvarmes med gærende halm og hestegødning. Det var tidligere et meget anvendt hjælpemiddel til fremdrivning af tidlige grøntsager som salat, radise og gulerod. I 1930 anvendtes ca. 200.000 stk. i Danmark; nu er de næsten helt fortrængt af væksthuse og findes kun i få staudegartnerier.