Drivbænk, lav, glasdækket kasse, hvori jorden opvarmes med gærende halm og hestegødning. Det var tidligere et meget anvendt hjælpemiddel til fremdrivning af tidlige grøntsager som salat, radise og gulerod. I 1930 anvendtes ca. 200.000 stk. i Danmark; nu er de næsten helt fortrængt af væksthuse og findes kun i få staudegartnerier.