Drilsåning, (se drilkultur), såning i lige rækker.