Drilkultur, (dril- efter eng. drill radsåmaskine, rad, fure + lat. kultur), dyrkning af planter i rækker.