Driftstab, tab, som opstår ved, at en virksomhed i en periode må standses helt eller delvis. Hvis tabet sker som følge af en skadevoldende begivenhed, har ejeren som udgangspunkt ikke blot krav på erstatning for den skete skade, men også et krav mod skadevolderen for tab af fortjeneste. Domstolene fastsætter ofte en sådan erstatning skønsmæssigt.