Driftsmateriel, maskiner, tekniske anlæg og andet materiel, der benyttes varigt som grundlag for produktion i en virksomheds drift. Om kreditorers mulighed for at få sikkerhed i driftsmateriel, se pantets tilbehør og tingsindbegreb.