Driftscentral, tidligere betegnelse for den funktion, som overvåger den aktuelle togtrafik i Danmark; se Driftscenter Danmark.