Dressering, (se dressere), det at dressere; jf. dressur.