Dressør, (af fr. dresseur), en, der dresserer dyr.