Drawing-room, (eng., afkortning af withdrawing-room (tidl. drawing-chamber), af withdraw trække tilbage), modtagelsesværelse; dagligstue.