Dramaundervisning, drama, dramatik, dramapædagogik, undervisning for ikke-professionelle i folkeskoler, på gymnasier, højskoler etc., hvor teatrets udtryksmidler og arbejdsmåder anvendes enten i et særligt dramafag eller som metode i anden undervisning, fx rollespil i sprogindlæring. Udgangspunktet er, at alle deltager i det skabende arbejde, og erfaringerne er, at arbejdet med teatrets udtryk engagerer hele personligheden. Dramaundervisning har rødder i det humanistiske skoledrama i 1500-t. og i oplysningstidens didaktiske spil i 1700-t. Den er i sin moderne form med en opblomstring i 1900-t. inspireret af udviklinger såvel i pædagogikken (fx reformpædagogik, humanistisk pædagogik og kreativitetspædagogik) som i teaterkunsten (fx gruppeteater og kropsteater).