Dramaturg, (af gr. dramatourgos, af drama og afledn. af ergon 'arbejde'), oprindelig en skuespilforfatter, der udarbejder et handlingsforløb med scenisk realisation for øje; især efter G.E. Lessing også betegnelse for en skuespilteoretiker og dermed stillingsbetegnelse for en teaterintern litterær/dramatisk rådgiver både mht. repertoirevalg og realisation. Det udvidede dramaturgbegreb benyttes fx af Institut for Dramaturgi ved Aarhus Universitet (oprettet 1973).