Dræn, (af eng. drain, beslægtet med dry), drænrør; underjordisk afløbsrør til bortledning af for rigeligt vand i jorden.