Drægtighed, ældre udtryk for et skibs evne til at bære ladning. Drægtigheden blev udtrykt i læster, der varierede gennem tiden og med ladningstypen.