Dotalgods, (af lat. dotalis hørende til medgiften, af dos, dotis medgift, gave), gods, som tilhører en kirke.