Dossiersystem, (se dossier), den fremgangsmåde i et arkiv at alle dokumenter om samme sag samles til et hele.