dosis (måleenhed)

Artikelstart

Dosis, (gr. 'portion', afledt af dotos 'givet'), mål for den energi, ioniserende stråling afsætter i stof, herunder menneskeligt væv. Absorberet dosis defineres som den afsatte strålingsenergi pr. masseenhed af stoffet. SI-enheden for absorberet dosis er J pr. kg, som har fået navnet gray (Gy).

Strålingstyper
strålingstype strålingsvægtfaktor
fotoner 1
elektroner 1
neutroner, afhængigt af energi 5-20
protoner 5
alfapartikler, fissionsfragmenter, tunge atomkerner 20

Ved bestråling af mennesker afhænger sandsynligheden for en strålingsfremkaldt senskade af både absorberet dosis og af strålingsarten (fx alfa- eller gammastråling). Dette kan angives ved ækvivalentdosis, der defineres som produktet af absorberet dosis og en strålingsvægtfaktor for den givne strålingsart. SI-enheden for ækvivalentdosis er J pr. kg med navnet sievert (Sv). Strålingsvægtfaktoren udtrykker, hvor mange gange mindre en absorberet dosis af en given strålingsart skal være i forhold til en absorberet dosis gammastråling for at fremkalde den samme senskadevirkning. Ækvivalentdosis er således et udtryk for senskaderisikoen for det bestrålede væv. Ækvivalentdosis kan ikke anvendes til at beskrive forekomsten af akutte skader. Til dette formål skal den absorberede dosis anvendes.

Risikoen fra en inhomogen strålingsudsættelse af kroppens organer kan beskrives ved begrebet effektiv dosis, der er defineret som summen af de enkelte organers ækvivalentdosis ganget med en for organerne specifik vævsvægtfaktor. Vævsvægtfaktorerne angiver risikofordelingen mellem organerne, når kroppen udsættes for en homogen bestråling. De afspejler organernes relative bidrag til den totale skadevirkning, som omfatter kræft og alvorlige genetiske skader. En effektiv dosis vil derfor medføre samme senskaderisiko som en ækvivalentdosis af samme størrelse til hele kroppen. SI-enheden for effektiv dosis er sievert (Sv).

Dosishastighed er et mål for afsat dosis pr. tidsenhed. SI-enheden for dosishastighed er gray pr. sekund eller sievert pr. sekund. Dosishastigheden har indflydelse på strålingens biologiske virkning. Doser givet med høj dosishastighed har en større virkning pr. dosisenhed end doser givet med lav dosishastighed. Det skyldes, at organismens reparationsmekanismer bliver mindre effektive ved høje dosishastigheder. Dette gælder især beta- og gammastråling.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig