Dosiologi, (af gr. dosi- + -logi), læren om, hvor stor dosis af en medicin der skal foreskrives i forskellige tilfælde.