Dorsal betegner noget beliggende i et dyrs rygside, eller om oversiden af fx vinger og blade (modsat ventral). Se symmetri (dyr).