Donatister, (efter stifteren Donatus, som i 315 blev biskop i Kartago), medlemmer af et sekterisk kirkeligt parti, som ivrede for den "rene kirke" og lagde sig ud med statsmagten.