Dominans, i genetikken et udtryk for et gens gennemslagskraft. En udgave af et gen (en allel), fx kaldt A1, er dominant over for et andet allel, fx A2, såfremt et individ, der har begge alleler (genotype A1A2), har samme fænotype som et individ med to A1-alleler (genotype A1A1). Allelet A2 betegnes tilsvarende som recessiv over for A1. Dersom begge alleler kommer til udtryk i fænotypen, taler man om codominans. I AB0-systemet (se blodtyper) er allelerne A og B begge dominante over for 0-allelet, men indbyrdes codominante.