Domicilering, angivelse i en check eller en veksel af, at betaling skal ske hos en anden person end den, checken eller vekslen er trukket på.