Domicilere, (af lat.), gøre en veksel betalbar et andet sted, end hvor domicilaten (trassaten) bor.