dom - domssamlinger

Artikelstart

Når en domstol har afgjort et retligt problem på en bestemt måde, vil den oftest afgøre problemet på samme måde i en senere sag. Afgørelsen vil være vejledende for andre domstole, hvis de har kendskab til dommen. Sådanne afgørelser, der benævnes præjudikater, har særlig vægt, når de er truffet af Højesteret.

Under en retssag vil der ofte af begge parters advokater blive påberåbt præjudikater. Bøger og artikler om juridiske emner bygger i første række på lovgivningen, men også i betydelig grad på domme, der fortolker eller supplerer lovgivningen. De domme, som forfatteren påberåber sig, anføres ofte samlet i et domsregister bag i bogen.

Afsagte domme

Alle afsagte domme indføres i vedkommende rets dombog. Visse afsagte domme foreligger trykt eller er tilgængelige på anden måde, idet der i Danmark løbende udgives flere forskellige domssamlinger, af hvilke den vigtigste almene domssamling er afdeling A i Ugeskrift for Retsvæsen, UfR. Derudover udgives en række specielle domssamlinger inden for kriminalret, søret, forsikrings- og erstatningsret, fast ejendoms regulering og arbejdsret.

I de fleste trykte og elektroniske domssamlinger indgår kun domme af særlig betydning og udvalgt af dommere ved den pågældende domstol. Til de enkelte årgange af de trykte samlinger hører registre, herunder systematiske emne- og lovregistre, hvorved adgangen til relevante præjudikater lettes.

Mht. fortilfælde flere år tilbage kan benyttes Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager, som nu udkommer årligt, og Realregister til domssamlingerne i civile sager, der efter 1967 dækker fem år ad gangen. Heri kan det bl.a. ses, om en dom er kommenteret i UfR eller i et andet juridisk tidsskrift. Dansk Juridisk Bibliografi 1950-87 bringer fortegnelse over de højesteretsdomme 1920-87, der blev kommenteret af en højesteretsdommer.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig