Domæne, (af fr. domaine 'gods, ejendom', af lat. dominium 'herredømme'), i fysikken bruges betegnelsen magnetisk domæne. I magnetiske materialer er elektronernes magnetiske dipoler ordnede i et for det enkelte materiale karakteristisk mønster. Et magnetisk domæne er et sammenhængende område, hvor dette mønster gentages igen og igen. Mønstrets orientering i forhold til atomerne varierer fra et domæne til det næste. Mellem domænerne findes tynde lag med overgangsmønstre (domænegrænser), som har en bredde på oftest 10-20 atomafstande. I et domæne i en ferromagnet peger de mikroskopiske dipolmomenter alle i samme retning, og denne retning ændrer sig fx 90° eller 180° ved en domænegrænse. Placeres et ferromagnetisk materiale i et magnetfelt, vil de domæner, som er tættest på at være magnetiseret i feltets retning, vokse på andre domæners bekostning, dvs. domænegrænserne flytter sig. I det fuldt magnetiserede materiale er der kun ét domæne tilbage. Domænegrænsernes bevægelighed har stor teknologisk betydning, idet de er afgørende for, om materialet kan anvendes som permanent magnet eller som blødt magnetisk materiale i en elektrisk transformator.