Dokumentforbrydelse, bevisforbrydelse, der er knyttet til et dokument. De fleste dokumentforbrydelser er beskrevet i Straffeloven kap. 19 og har det tilfælles, at der tilstræbes "at skuffe i retsforhold", dvs. forårsage en vildfarelse vedrørende rigtigheden eller ægtheden af dokumentet, som er bestemmende for en anden person. Ved et dokument i strafferetlig forstand forstås en skriftlig eller elektronisk tilkendegivelse, der er forsynet med betegnelse af udstederen, og som fremtræder som bestemt til at tjene som bevis. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne, se Straffeloven § 171 om dokumentfalsk. Se tillige falsk dokument og dokumentusandhed.