Dokumentarisk, (se dokument), ved hjælp af dokumenter; som bygger på kendsgerninger.