Dogmatiker, (se dogmatik), lærer i dogmatik; en, der stædigt holder fast ved en dogmatisk opfattelse.