Dodekafoni er musik, der er komponeret med tolvtoneteknik.