Dodekaedrisk, (se dodekaeder), som har form af et dodekaeder.