Dodekadaktylon, (af gr. dodeka- + daktylos finger), d.s.s. duodenum.