Doctor honoris causa, (lat. 'doktor for ærens skyld'), æresdoktor, person, der af et universitet har fået tildelt doktorgraden som en hædersbevisning, dvs. uden forudgående indlevering og forsvar af en disputats.