Docil, (af lat. docilis lærenem, i stand til at lære), lærvillig; lærenem; føjelig.