Dobbeltforsikring, inden for skadesforsikring udtryk for, at en interesse er forsikret mod samme fare hos flere selskaber. Den sikrede kan dog højst få sit faktiske tab dækket. Er tabet mindre end de erstatningsbeløb, som selskaberne sammenlagt hæfter for, vil ansvaret blive fordelt mellem selskaberne i forhold til de beløb, som de hæfter med over for sikrede.