Djævlemærker er en betegnelse fra hekseprocessernes tid for menneskekroppens følelsesløse områder, som afslørede, at man havde været i intim berøring med Djævelen. Djævlemærker blev fundet med syle under den tortur, der var en del af processen.