Divertissement, (fr., af divertir), 1 underholdning; forlystelse. 2 inden for musik danse, der er indlagt i en opera. 3 musikstykke med flere løst sammenkædede satser. 4 d.s.s. potpourri.